طرح حلقه های معرفت با موضوع عرفانهای نوظهور - دانشکده مدیریت و اقتصاد

اهم مطالب ارائه شده در دو جلسه:

شناخت خداوند از راه خاص خودش عرفان نام دارد، عرفان قبلا در تصوف خلاصه می شد.امروزه تداخل اعتقادات در عرفان بوجود آمده است و شاهد رویکرد مطلق در دین هستیم. جامعه ما یک جامعه گذار است و در حال پوست اندازی و یک جهش ناگهانی است.

در جامعه غرب دین یک پرستیژ شده است نه یک راه زندگی. شیطان پرستی برای خودش بعنوان یک آیین درآمده است و در حالیکه ضدمذهب است یک مذهب رسمی شده است در واقع جوانان دین گریز نیستند بلکه به مذهب های انحرافی گرایش می یابند. در آمریکا حدود 200 فرقه رسمی فعالیت می کنند کابالا هم همان دین یهود انحرافی را تبلیغ می کند .

جدایی دین از نیازهای انسان اعم از نیازهای معنوی واجتماعی یا جدایی دین از نیازهای اجتماعی سکولاریسم نام دارد.آرامش فکری و روانی بزرگترین علت پذیرش عرفان در غرب است.

جریانهای معنویت گرا:

1- جریانهای کهن و نوپدید

2- جریانهایی که منشأ دینی یا غیر دینی یا الحادی دارند.

3- جریانهایی اسلامی، مسیحی، یهودی و ...

4- جریانهایی مانند: مهربابا، سای بابا، اشو، سیک، تبلیغات آنها ظواهر دینی و منشأ شرقی دارند.

5- جریانهایی مانند: فالون، دافا، یوگا، ریکی، اکنکار به نفی آیین های مذهبی نمی پردازند

6- جریانهای مانند: شیطان پرستی و بهائیت (اگر ادعای معنویت در آنها باشد)، الحادی اند.

7- جریانهای صوفیه بومی یا مومون ها و مونیسم و شاهدان یهوه ادعای دینی بودن دارند.

انواع معنویتهای سکولار در ایران:

- عرفانهای التقاطی بومی یا جریانهای صوفیه

- عرفانهای شرق آسیا

- عرفانهای آمریکایی

- عرفانهای فرا روانشناختی

عرفانهای مسیحی، یهودی، زرتشتی و غیره درکشور ایران شیوع زیادی نیافته اند.

انواع عرفانهای شرق آسیا:

1- آیین هندوییسم 2- آیین بودیسم 3- تائوئیسم 4-یوگا 5- اشو 6- سای بابا 7- رام الله 8- کریشنا

یوگا:

هند، بزرگترین کشور واقع در جنوب آسیا است که مرکز ادیان و مذاهب گوناگون است. جریانهای عرفانی این سرزمین به وحدت وجود و تناسخ و انتقال ارواح و ترک دنیا و رهبانیت و تحصیل و مبارزه با جهل معتقدند.

یوگا: عرفان بودایی است به معنای پیوستن و مهارکردن است. یوگا سابقه طولانی دارد ولی در قرن اخیر بیشتر مورد توجه شده است. این مدل عرفانی، دارای شش ساحت است زیرا معتقدند که انسان دارای هفت بدن و هفت چاکرا و مراکز انرژی است. هدف یوگا از تمرین های جسمانی و روحی، آرامش و تسلط روح بر بدن است.

اشو:

باگوان شری راجنیش سال 1931در روستای کوچوادا در استان مادیاپرادش هند بدنیا آمد. و در 1990 از دنیا رفت. وی در 21 سالگی نور الهی در خود احساس کرده و مذهب خود را مطرح ساخت. تحصیلاتش در فلسفه بود مدتی به آمریکا رفت و مریدانی پیدا کرد ولی از امریکا اخراج شد. وی، هرگز کتاب ننوشت و تنها 7000 سخنرانی داشت که به 650 جلد کتاب (مانند: بلوغ، راز بزرگ، راز شهامت و خلاقیت، آواز سکوت، ملکوت، آفتاب درسایه، شورشی) تبدیل شده و به سی زبان زنده دنیا ترجمه شده است. اشو، دیدگاههایی در باب عشق و زن و مدرنیته و غیره دارد.

عرفانهای آمریکایی:

1- عرفان سرخ پوستی 2- عرفان پائولوکوئیلو 3- عرفان اکنکار

عرفان پائولوکوئیلو:

عرفانهای فراروانشناختی:

معنا درمانی، هاله بینی، طالع بینی، ان. ال. پی، هیپنوتیسم، مدیتیشن و دهها عنوان دیگر

تاریخچه وویژگی های عرفانهای فرا روانشناختی:

این عرفانها پس از جنگ جهانی دوم جهت کنترل سربازان در مسکو و سپس در اروپا مطرح شد.

تحقیقات استراندر و شرویدر در کتاب اکتشافات روانی در پشت پرده آهنین در سال 1970 در آمریکا منتشر شد.

تمام مدعیات علمی این جریانها در خصوص هاله بینی، کف شناسی، چهره شناسی، مدیتیشن (شناسایی بخش ناشناخته وجود انسان)، ان. ال. پی (برنامه ریزی عصبی- زبانی برای ارتباط برتر)، هیپنوتیسم (خواب مصنوعی)

عوامل گرایش به جریانهای معنویت گرا:

1- عوامل روان شناختی: ویژگی های فردی، شکست زندگی، فقدان محبت، علاقه به معنویت و رابطه نزدیکتر با خدا

2- عوامل جامعه شناختی: مسایل محیطی و توسعه دنیاگرایی و مادی گرایی و کم کاری عالمان دین، مبلغان و مربیان دینی

مشترکات عرفانهای سکولار:

1- بدعت های اعتقادی مانند: مهدویت نوعیه و تناسخ

2- بدعتهای فقهی و مخالفت با فقها مانند: خانقاه بجای مسجد، عشریه بجای خمس و زکات، و اباحی گری با توجه به شدت و ضعف فرقه ها

3- التقاط معرفتی و رفتاری

4- تأویل گرایی

5- نفی عقلانیت توسعه گر و دنیا ساز

چه باید کرد؟

1- شناخت کافی از جریانهای عرفانی و معنویت گرای کاذب؛ به گونه ای که دانشجو احساس کند استاد نیز در وادی این مباحث است بلکه برتری هم دارد.

2- شناخت لازم نسبت به نیازهای روحی جوانان

3- آگاهی از عرفان اهل بیت و بهره گیری از مباحث عرفانی ساده و روان این مکتب و انتقال آنها به مخاطبان به ویژه با عرفان محبتی نه عرفان خوفی. البته با حفظ خوف و رجا

4- تقویت معرفت عقلانی در دانشجویان به ویژه نسبت به مبدأ و معاد و نبوت و امامت

5- اخلاص و احساس وظیفه و تشرف الهی در قبال نسل جدید

در پایان دوره جناب آقای صدیقی پایگاه اینترنتی WWW.mysavior.ir را جهت کسب اطلاعات بیشتر به دانشجویان معرفی نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*