برگزاری سخنرانی با موضوع مثبت اندیشی و تکنیکهای نفوذ بر ضمیرناخودآگاه  توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهنگ در  مورخ5 دی ماه در سالن اجتماعات دانشکده زبان و ادبیات

موضوع مثبت اندیشی موضوعی است که در سالهای اخیر در ایران در اکثر مجامعی که با جوانان سروکار دارند مطرح  شده و نیاز به تکرار آن نیز در این جوامع احساس می شود .دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده زبان و ادبیات نیز با احساس این نیاز از جناب آقای دکتر فرهنگ که سالها در این زمینه از نظر علمی و  عملی تجربه دارند جهت سخنرانی با موضوع مثبت اندیشی و تکنیکهای نفوذ بر ضمیر ناخودآگاه  دعوت بعمل آورد. این مراسم در مورخ 5 دی ماه از ساعت 10:30 لغایت 12 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید . ایشان طی سخنرانی خود به مطالب ذیل اشاره نمودند: قلب انسان بطور متوسط 70 سال ضربان دارد یعنی حدود 5/2  میلیارد بار مغز انسان فرمان ضربان به قلب می دهد . آیا انسان از نظر ارادی و خودآگاه دخالتی بر انجام این امر دارد ؟  تفاوت خود آگاه و ناخودآگاه چیست ؟  خود آگاه ارادی است و فقط زمانی کار می کند که ما بیدار باشیم  و همه چیز طبق روال منطقی  است . ناخودآگاه غیر ارادی و غیر منطقی است ولی پذیرش دارد . پس چگونه می توان  از ناخودآگاه سود برد؟ جمله زیر را بارها ممکن است به زبان آورده باشید که خداوند گر ز حکمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری . من این بیت را اینگونه تصحیح می کنم : ... زند بر سرش قفل محکمتری . عزیزان تقدیر هر انسانی را می توان به یک دست باز رو به بالا تشبیه کرد هر انسانی اختیار دارد که راه یکی از انگشتان دست را انتخاب کند و حتی می تواند از یک راه به راه دیگر تغییر مسیر دهد ما خود انتخاب می کنیم که برنده باشیم یا بازنده یعنی هر انسانی در تقدیرش هست که یک نابغه و یا انسانی متعالی باشد و فقط کافیست این را انتخاب کند و سعی کند از غالب بخشهای مغز خود استفاده کند . از نظر علمی ثابت شده است که انسانها خود خالق بسیاری از دردسرهایشان هستند .چرا؟ آیه 31 سوره بقره : ما به انسان همه اسماء را آموختیم . از نظر علمی هم ثابت شده است که ضمیر ناخودآگاه انسان وقتی که به دنیا می آید تمام زبان ها ی دنیا را بلد است زبانها را یاد نمی گیرد آنها را یادآوری می کند  یعنی مرور و بازآموزی . ضمیر ناخودآگاه تمام کلمات مثبت و منفی و خنثی را با دقت خارق العاده ای می شناسد . با واژه های  خنثی کاری ندارد ولی بعد از دریافت کلمه مثبت و منفی شروع به تکرار آن و بزرگ کردن آن کلمه می کند و تا چند ساعت بطور نا خود آگاه در ذهن انعکاس دارد . مثل وقتی که یک سنگ توی آب می اندازیم یا وقتی که در مقابل کوهی کلمه ای را فریاد می زنیم . بطور مثال : من چقدر بدبختم ! تکرار این جمله در ضمیر ناخودآگاه  خود باعث کسل و خسته بودن فرد گوینده بعد از بیدار شدن او از خواب است . آیه 50 سوره اسراء : به بندگان بگو  سخنان نیکو به زبان بیاورند. خود این آیه نیز تاکید دیگری بر همین مطلب است . در دانشگاه هاروارد آمریکا که از نظر علمی رتبه یک را در جهان دارد  60 دانشمند از رشته های مختلف روی منابع اسلامی و مخصوصا قرآن و نهج البلاغه بررسی و تحقیق می کنند و بسیاری از قوانین علمی جهان را در قران بدست آورده اند  و بسیار جای  افسوس دارد که خود ما مسلمانان اینقدر از قران و مطالب آن دور هستیم و در پایان باز تاکید می کنم که اگر به معجزه کلمات و واژه های مثبت  ایمان داشته و یقیین کنیم برای ما معجزه کرده و کار انجام خواهد داد فقط کافیست آنرا باور کنیم.