لیست کتابهای موجود در کتابخانه دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مهندسی پزشکی

علوم قرآن

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

آیت الله مکارم شیرازی وجمعی از نویسندگان

تفسیر نمونه - (جلد 1تا 27)

1

محسن قرائتی

تفسیر نور - (جلد 1تا 8)

2

آیت الله مکارم شیرازی

پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)-جلد 1تا10

3

آیت الله عبدالله جوادی آملی

تفسیر موضوعی قرآن -(جلد 1تا7)

4

محمد فوادعبد الباقی

المعجم المفهرس (الفاظ قرآن کریم)

5

سید هادی خسرو شاهی

آیات مشکله قرآنی

(بحث های استاد جعفرسبحانی)

6

شیخ جعفر سبحانی

مثل های آموزنده قرآنی

7

جعفر سبحانی

سیمای انسان کامل در قرآن

(تفسیر سوره فرقان)

8

جعفر سبحانی

مربی نمونه (تفسیر سوره فرقان)

9

جعفر سبحانی

قرآن و معارف عقلی (سوره حدید)

10

سید عبد الحسین دستغیب

معارفی از قرآن (تفسیر سوره حدید)

11

ولی الله نقی‌پورفر

تدبر در قرآن

12

محمد فاضل لنکرانی

مقدمات بنیادین علم تفسیر

13

محمد باقر حجتی

تاریخ قرآن کریم

14

عبدالکریم بی آزار شیرازی-  سید محمد باقر حجتی

میثاق در قرآن

15

مصطفی کریمی

قرآن وقلمروشناسی دین

16

سید ضیاءالدین سجادی

انسان در قرآن کریم

17

احمد علی قانع

علل انحطاط تمدن ها از دیدگاه قرآن کریم

18

آیت‌الله سید ابوالفضل میر محمدی زرندی

تاریخ وعلوم قرآن

19

محمد تقی مصباح یزدی

قرآن شناسی (معارف قرآن 6)

20

محمد تقی مصباح یزدی

تعدد قرائت ها

21

بهناز بهنام

حلوه القرآن(روخوانی-تجوید-آداب قرائت)

22

محمد رضا شهیدی-حسین اسدی

آموزش قرائت قرآن کریم(با اضافات)

23

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

صحیفه مبین (مجله علمی - پژوهشی)

24

محمد تقی جعفری

قرآن نماد حیات معقول

25

محمد تقی جعفری

حرکت و تحول از دیدگاه قرآن

26

محمد تقی جعفری

ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جلد 6 تا 239

27

حبیب الله پایدار

برداشت هایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن

28

سید محمد باقر صدر

سنت های تاریخ در قرآن

29

محمد مهدی سلیمانی پور

محمد حسین سلیمانی پور

آیات مشابه قرآن

30

آیت‌الله معرفت

قرآن و فرهنگ زمانه

31

ذبیح الله علی زاده

درس هایی در علم قرآن

32

شیخ محمد فهیم ابو عبیه

معجم اعراب و الفاظ قرآن کریم

33

علی صفایی حائری

تطهیر با جاری قرآن(جزء30)

34

محسن قرائتی

تفسیر سوره زمر

35

محسن قرائتی

تفسیر سوره فرقان

36

محسن قرائتی

تفسیر سوره عنکبوت

37

محسن قرائتی

تفسیر سوره لقمان

38

محسن قرائتی

تفسیر سوره اسراء

39

محسن قرائتی

تفسیر سوره قصص

40

محسن قرائتی

تفسیر سوره یس

41

محسن قرائتی

تفسیر سوره محمد

42

محسن قرائتی

کوثر قرآن

43

محسن قرائتی

یوسف قرآن

44

مهدی موحدی

درمان جسم و جان با قرآن

45

سید مرتضی علوی

قرآن و ریاضیات

46

دکتر علی نصیری

قرآن و هنر

47

دکتر محمد‌علی رضایی اصفهانی

تفسیر قران مهر(سوره توبه)

48

دکتر محمد‌علی رضایی اصفهانی

پژوهشی در اعجاز علمی قرآن

49

موسسه فرهنگی قدر ولایت

قرآن کتاب زندگی

50

احمد صادقیان

قرآن وبهداشت روان

51

 

حدیث

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

علی مشکینی اردبیلی

نصایح

1

امام خمینی (ره)

اربعین

2

امام خمینی (ره)

جنود عقل و جهل

3

هاشم صالحی

اسرائیلیات(نهج الفصاحه)

4

محمد تقی مصباح یزدی

پند های امام صادق (ع)

5

محمد تقی مصباح یزدی

راهیان کوی دوست(شرح حدیث معراج)

6

جواد رفیعی-محمد رضا آقایی

آموزه هایی از نهج البلاغه

7

محمد جواد رودگر

سلوک و شهود از دیدگاه نهج البلاغه

8

محمد رضا ملامحمد

شیوهای نوین در یادگیری و آموزش

نهج البلاغه

9

محمد حسین محمدی

بوستان معماهای نهج البلاغه

10

ناصرمکارم شیرازی

یکصد وپنجاه درس زندگی

11

 

اخلاقی و عرفانی

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

علی نریمانی

احیای دل (شرحی بردعاهای ماه رمضان)

1

مهدی رضایی-علی اکبر مظاهری

زیارت خدا(پیرامون عیادت در اسلام)

2

محمد تقی مصباح یزدی

خود شناسی برای خود سازی

3

محمد تقی مصباح یزدی

به سوی خودسازی

4

محسن قرائتی

تفسیر نماز

5

حسین مظاهری

برنامه زندگی

(مباحثی در بازشناسی فروع دین اسلام)

6

ابوطالب تجلیل

ارزش ها وضد ارزش ها در قرآن

7

سید محمد حسین شیرازی

اخلاق اسلامی

8

ناصر باهنر

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

9

محمد امین شاهجویی

بنیان مرصوص امام خمینی (ره)در بیان آیت الله جوادی آملی

10

محمد جواد نصیری

انوار باهره در اخلاق و تربیت اسلامی

11

موید عسگر پور

ذکر اسرار آمیز صلوات

12

عباس عزیزی

سیمای اخلاق در آثار علامه حسن زاده آملی

13

سید محمد باقر حجتی

مسائل تربیتی اسلام

14

بهرام الهی

طب روح

15

حسین حلمی

چگونه بخواهیم و چه بخواهیم(دعاونیایش)

16

حسین دیلمی

هزار ویک نکته درباره نماز

17

محمدی ری شهری

کیمیای محبت

‌"یادنامه شیخ رجبعلی خیاط"

18

غلامحسین حیدری تفرشی

نماز و اخلاق دانشجویی

19

محمد جوادبستانی راد

جوان و اخلاق دانشجویی

20

حجت الاسلام محسن قرائتی

ده‌ درس پیرامون

امر به معروف ونهی از منکر

21

حجت الاسلام محسن قرائتی

گناه شناسی

22

حجت الاسلام محسن قرائتی

مدیریت اسلامی

23

محمدحسین فیض

تقوا در قرآن

24

آیت‌الله حسین مظاهری

برنامه زندگی

25

محسن آشتیانی

رموز اسرارآمیز عدد 40

26

ف . مهری

رموز اسرارآمیز اعداد

27

سیداسماعیل شاکر اردکانی

خرافات

28

 

اهل بیت

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

محمد دشتی

امام علی (ع)واخلاق اسلامی

1

محمد دشتی

امام علی (ع)ومسائل سیاسی

2

محمد دشتی

امام علی(ع)و اقتصاد

3

محمد دشتی

امام علی(ع)وامور نظامی

4

محمد دشتی

امام علی (ع)وامور اطلاعاتی- امنیتی

5

محمد دشتی

امام علی (ع)وعلم وهنر

6

محمد دشتی

امام علی (ع)و مدیریت

7

محمد دشتی

امام علی (ع) وامور قضایی

8

محمد دشتی

امام علی (ع)ومباحث اعتقادی

9

محمد دشتی

امام علی (ع)و مسائل حقوقی

10

محمد دشتی

امام علی (ع) ونظارت ملی (مردمی)

11

محمد دشتی

امام علی (ع) و تفریحات سالم

12

محمد دشتی

امام علی(ع) و امور معنوی وعبادی

13

محمد تیجانی تونسی

اهل سنت واقعی - جلد2و1

14

محمد تیجانی تونسی

اهل بیت کلید مشکل ها

15

محمد تیجانی تونسی

همراه با راستگویان

16

محمد تیجانی تونسی

آنگاه ...هدایت شدم

17

محمد تیجانی تونسی

از آگاهان بپرسید- جلد 2و1

18

منتخبی از مجموعه آثار دکتر شریعتی

چه نیازی هست به علی(ع)

18

منتخبی از مجموعه آثار دکتر شریعتی

علی (ع) حقیقتی بر گونه اساطیر

19

منتخبی از مجموعه آثار دکتر شریعتی

قرن ما در جستجوی علی(ع)

20

منتخبی از مجموعه آثار دکتر شریعتی

علی (ع) حقیقتی بر گونه اساطیر

21

سید محمد حسین شیرازی

امام حسین (ع) رمز سعادت بشریت

22

سید کاظم ارفع

سیره عملی اهل بیت

23

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

حضرت مهدی (عج) در سنت نبوی

24

محمد علی موءثر

نگاه آبی

" چشم های آبی امام ششم (ع) "

25

مرتضی مطهری

جاذبه و دافعه علی(ع)

26

ابراهیم امینی

دادگستر جهان

27

ابراهیم امینی

فاطمه زهرا (س) بانوی نمونه اسلام

28

علامه امینی

فاطمه زهرا (س)

29

سید جعفر شهیدی

زندگانی فاطمه زهرا (س)

30

سید هاشم رسولی محلاتی

زندگانی امام حسین (ع)

31

خلیل علی محمد زاده - ذبیح الله علی زاده

تذکره فضایل علی بن ابی طالب

وعقاید شیعه

32

سید عبد الکریم هاشمی نژاد

درسی که حسین به انسان ها آموخت

33

عباس عزیزی

چهار صد و هشتاد داستان از فضایل مصائب وکرامات حضرت ابا الفضل العباس(ع)

34

مرتضی مطهری

حماسه حسینی

35

رسول جعفریان

حیات فکری وسیاسی امامان شیعه

36

محمد تقی جعفری

امام حسین (ع)

37

فضل الله کمپانی

علی کیست؟

38

باقر شریف قرشی

امام علی بن موسی الرضا (ع) -جلد2و1

39

عباس اسمعیلی یزدی

سحاب رحمت

40

شیخ معتصم سید احمد

حقیقت گمشده -جلد 2و1

41

سید عبدالحسین شریف الدین موسوی

حق جو و حق شناس

42

 

معارف اسلامی

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

فصلنامه انتقادی-فکری-فرهنگی

کتاب نقد

1

محمد رضا جوادی - علی جعفری

در محضر حکیم علامه جعفری

2

عبدالله نصری

فلسفه آفرینش

3

خواجه نصیر الدین طوسی

آسانترین راه برای سیر و سلوک وتهذیب نفس

4

علی تقدسی

پژوهش در نبوت (اصل سوم)

5

محمد تقی جعفری

فلسفه وهدف زندگی

6

محمد حسن حائری

عرفان وتصوف(نظم ونثر)

7

علی صفایی حائری

ازمعرفت دینی تا حکومت دینی

8

جعفرسبحانی

عرفی شدن دینی

9

جعفر سبحانی

ارتداد وآزادی

10

جعفر سبحانی

سرنوشت(ازدیدگاه علم وفلسفه)

11

جعفر سبحانی

جهان بینی اسلامی

12

جعفر سبحانی

آئین وهابیت

13

جعفر سبحانی

آزادی ودین سالاری

14

جعفر سبحانی

کثرت گرایی

15

جعفر سبحانی

اصول عقاید اسلامی

16

جعفر سبحانی

جبر واختیار

17

جعفر سبحانی

معاد انسان وجهان

18

مرتضی مطهری

سیری درسیره نبوی

19

محمد علی کریمی نیا

گذرگاه عبرت

(ماجراهای تاریخی مکافات عمل)

20

محمد علی کریمی نیا

شگفتگی های برزخ

21

حاج شیخ عباس قمی

منازل الاخره (پیرامون مرگ و معاد)

22

بهرام الهی

راه کمال

23

بهرام الهی

مبانی معنویت فکری

24

عبدالکریم سروش

بسط تجربه نبوی

25

محمد تقی مصباح یزدی

به سوی او

26

محمد تقی مصباح یزدی

اصول عقاید2(راهنماشناسی)

27

جوادی آملی

شریعت در آینه معرفت

28

دکتر بوکای

مقایسه ای میان:تورات -انجیل-قرآن وعلم

29

عبدالکریم سروش

حکمت و معشیت

"شرح نامه امام علی به امام حسن(ع) "

30

سید رضا صدر

نشانه هایی از او

31

سید محمد شفیعی

فطرت مذهبی در انسان

32

دفترتبلیغات اسلامی

پیام زن(ویژه نامه زن در جمهوری اسلامی ایران ) دفتر چهارم

33

محمد مهدی نادری قمی

نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

34

خواجه لردی

جریان شناسی سیاسی

35

سید محمد رضا حسینی مطلق

نفی یا اثبات سکولاریزم

36

حبیب الله طاهری

تحقیقی پیرامون ولایت فقیه

37

امام خمینی (ره)

وصیت نامه امام خمینی(ره)

(سیاسی -الهی)

38

حجت الاسلام محسن قرائتی

معاد

39

حجت الاسلام محسن قرائتی

توحید

40

هادی محشر

اشباح و ارواح

41

 

روانشناسی وخانواده

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

محمد قطب

روش تربیتی در اسلام

1

رجبعلی مظلومی

گامی در مسیر تربیت اسلامی

2

سیروس کامران

تربیت وخوشبختی

3

حمید کامران

صراط حمید

4

جک کنفیلد-مارک ویکتور هنسن-هیژمک نامارا

غذای روح برای افراد شکست ناپذیر

5

دیل کارنگی

آئین زندگی

6

دیل کارنگی

آئین دوست یابی

7

جین نلسن

ازدیده دل

8

ربابه اکبری

دختران فرار چرا؟

9

مک هکتور تیلور-ماری بونسال

دانشجوی موفق

10

محمد رضا شرفی

جوان ونیروی چهارم زندگی

(اراده خود ساز شخصیت)

11

محمد تقی جعفری

ایده‌آل زندگی و زندگی ایده آل

12

محمد علی کریمی نیا

دختران - دوستی ها و عبرت ها

13

جین میلتون

شرم وگناه

14

محسن ماجراجو

نیازها و روابط دختران و پسران

15

علی اکبر مظاهری

جوانان و انتخاب همسر

16

احمد رضا احمدی(ناصح)

زندگی شیرین مرد و زن

17

گری چاپمن

راه حل های عاشقانه

18

گری چاپمن

پنج نشانه خانواده سرشار از عشق

19

گری چاپمن

پنج زبان عشق

20

گری چاپمن-راس کمپل

پنج زبان عشق کودکانه

21

گری چاپمن

پنج زبان عشق نوجوانان

22

گری چاپمن

پنج زبان عشق مجرد ها

23

علی صفائی حائری

مسئولیت و سازندگی

24

سید هادی سید اشرفی

داستان ازدواج چهارده معصوم

25

گیل لیندن فیلد

اعتماد به نفس برتر

26

م . حورایی

اعتماد به نفس در 10 روز

27

آنتونی رابینز

به سوی کامیابی (1)

28

آنتونی رابینز

قدرت بیکران درون

29

آنتونی رابینز

فقط غیر ممکن غیر ممکن است

30

مهدی قراچه داغی

استرس

31

میکائیل نینان- ویندی درایدن

اندیشه های زندگی ساز

32

ژوزف مورفی

قدرت فکر

33

ژوزف ال . راپوپورت

وسواس

34

مایکل سیرت- جین لامیمات

مدیریت خلاقیت

35

وین - دبلیو- دایر  _سیما فرجی

برای هر مشکلی راه حلی معنوی

وجود دارد

36

دکتر امیر اشکان نصیری پورـ دکتر پوران رئیسی

توسعه مدیریت اکسیر سازمانی

37

 

تاریخی

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

مرتضی مطهری

آینده انقلاب اسلامی

1

سیف الرضا شهابی

کارنامه سیاسی قائم مقام فراهانی

2

خاطرات دکتر عبدالله جاسبی

از غبار تا باران

3

حسن پیر نیا - عباس اقبال آشتیانی

تاریخ ایران

4

رضا مختاری

سیمای فرزانگان

5

پی.ام.هولت -آن .ک.س.لمبتون

تاریخ اسلام

6

جرجی زیدان

تاریخ تمدن اسلام

7

سیری در اندیشه های حاج سید محمد شیرازی

مرجعی آشنا با روح زمان

8

ثریا کریمی

مشاهیر علمی جهان

9

سید محمد رضا غیاثی کرمانی

ابن سینای زمان

10

محمد رضا انصاری

گزارش لحظه به لحظه از ولایت پیامبر (ص)

11

احمد لقمانی

علامه طباطبایی

12

سید جعفر شهیدی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

13

 

ادبیات

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

عین الله خادمی

مطالعه روشمند

1

سیروس کامران

چگونه مطالعه کنیم تا موفق شویم

2

محمد دشتی

ابزار و وسایل تحقیق

3

لارنس دیوید کاش

حل اسرار مثلث برمودا

4

محمد علی کریمی نیا

اعتیاد دختران وپسران (مجموعه داستان)

5

محمد علی کریمی نیا

مثل ها وقصه ها

6

دانیل استیل

قدرت ایمان

7

بنت الهدی صدر

دیدار در بیمارستان

8

حسین اکبری

ازریشه تاگل

9

سیمین دانشور

سووشون

10

حمید اکبری

به مجنون گفتم زنده بمان

11

ویکتور هوگو

بینوایان -جلد2و1

12

عباس عبیری

نجوای جیحون

13

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سیره آفتاب

14

محمد جواد مرادی نیا

منزل به منزل با امام

(داستان هایی از زندگی امام خمینی)

15

مصطفی رحیمی نیا

زندگی نامه شاعران

16

مجموعه اشعار امام خمینی(ره)

دیوان امام

17

ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره)

سبوی نور(داستان هایی از زندگی امام خمینی)

18

 

فقه واحکام

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

حضرت امام خمینی (ره)

ترجمه تحریرالوسیله -جلد4-1

1

حضرت امام خمینی (ره)

رساله توضیح المسائل

2

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

رساله توضیح المسائل

3

آیت الله سیدعلی خامنه ای

رساله اجوبه استفتاءات

4

آیت الله بهجت

احکام و استفتائات

5

آیت الله بهجت

احکام دختران و بانوان

6

سید محمد جواد ذهنی تهرانی

علل الشرایع - جلد2-1

7

علیرضا امینی - سید محمد رضا آیتی

تحریر الروضه فی شرح اللمعه

8

علیرضا امینی - سید محمد رضا آیتی

تحریر اصول الفقه

9

محسن ماجرا جو

نیاز ها واحکام دختران و پسران

10

خسرو تقدسی نیا

احکام اختصاصی دختران وزنان

11

جمعی از نویسندگان مجله حوزه

کاوشی نو در فقه اسلامی

12

مصباح یزدی

جوان و موسیقی

13

سید محمد شفیعی مازندرانی

نقش تقلید در زندگی انسان

14

شمس الدین ربیعی

وام و ربا در نگرش اسلامی

15

محمد علی کریمی نیا

ادوار فقه اسلامی

16

سید مصطفی محقق داماد

حجاب دختران

17

عباس یزدانی

گفتمان حکومت دینی

18

سجاد ایزدی

حکومت ومشروعیت

19

محمد مهدی اشتهاردی

اصول فقه

20

حجت الاسلام محسن قرائتی

زکات

21

حجت الاسلام محسن قرائتی

خمس و زکات

22

حجت الاسلام محسن قرائتی

حج

23

ابوالقاسم علیان‌نژادی

حیله‌های شرعی

24

 

پرسش ها و پاسخ ها

نویسنده ـ مترجم

عنوان

ردیف

محمد تقی مصباح یزدی

پرسشها و پاسخ ها- جلد 4-1

1

محمد رضا کاشفی

پرسش هاوپاسخ های دانشجویی (خداشناسی وفرجام شناسی)-جلد5

2

محمد رضا کاشفی

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی(راهنما شناسی2)-جلد6

3

گروه مولفان

پرسش ها وپاسخ های دانشجویی

(دفتر هفتم)-جلد7

4

حمید شاکرین

پرسش هاوپاسخ های دانشجویی

(حکومت دینی)-جلد8

5

محمد رضا کاشفی

پرسش هاوپاسخ های دانشجویی

(عرفان و تصوف)-جلد 11

6

محمد رضا کاشفی

پرسش هاوپاسخ های دانشجویی

(مرگ تا قیامت)-جلد12

7

گروه مولفان

پرسش ها وپاسخ های دانشجویی

(ویژه محرم)-جلد 13

8

حمید رضا شاکرین - علیرضا محمدی

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی

(دین و سیاست)-جلد 15

9

حمید رضا شاکرین - علیرضا محمدی

پرسش ها وپاسخ ها

(ولایت فقیه و جمهوری اسلامی)-جلد 15

10

سیدمجتبی حسینی

پرسش ها وپاسخ های دانشجویی

(رساله دانشجویی)-جلد16

11

سیدمجتبی حسینی

پرسش ها پاسخ های دانشجویی

(احکام روزه)جلد17

12

سید مجتبی حسینی

پرسش هاوپاسخ های دانشجویی

(نگاه و پوشش)-جلد 18

13

حمید شاکرین

پرسش هاوپاسخ های دانشجویی (اندیشه سیاسی)

14

گروه مولفان

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی

(ویژه ماه مبارک رمضان)

15

محمد رضا کاشفی

پرسش ها وپاسخ ها، دفتر سوم

(راهنما شناسی)

16

محمد تقی مصباح یزدی

پرسش ها وپاسخ ها

ژ (ولایت فقیه وخبرگان1)

17

محمد تقی مصباح یزدی

پرسش ها وپاسخ های دانشجویی

(حقوق زن در اسلام)

18

سید رضا حسینی نسب

شیعه پاسخ میدهد

19

هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق

بیست پاسخ

20

علیرضا رجالی تهرانی

یکصد پرسش و پاسخ پیرامون

امام زمان(عج)

21

سید محمد کاظم روحانی

شفاعت و توسل

22

حجت الاسلام محسن قرائتی

پرسش‌ها و پاسخ‌های قرآنی

23

حجت الاسلام محسن قرائتی

تمثیلات (پرسشهای مهم پاسخهای کوتاه)

24

جمعی‌ازپژوهشگران‌‌ـ‌‌‌دکتر محمد‌علی‌رضایی‌اصفهانی

علوم مهر

زمین‌شناسی،زیست‌شناسی،روانشناسی

25

جمعی‌ازپژوهشگران‌‌ـ‌‌‌دکتر محمد‌علی‌رضایی‌اصفهانی

دانش مهر(قرآن و علم،پزشکی،بهداشت)

26

جمعی‌ازپژوهشگران‌‌ـ‌‌‌دکتر محمد‌علی‌رضایی‌اصفهانی

باران مهر (پرسشهای قرآنی)

27

جمعی‌ازپژوهشگران‌‌ـ‌‌‌دکتر محمد‌علی‌رضایی‌اصفهانی

ترنم مهر (پرسشهای قرآنی)

28

جمعی‌ازپژوهشگران‌‌ـ‌‌‌دکتر محمد‌علی‌رضایی‌اصفهانی

شمیم مهر (پرسشهای قرآنی)

29

حمیدرضا شاکرین ـ جمعی از محققین

پرسش و پاسخهای برگزیده(قرآن‌شناسی)

30